1.
Wezendonk A, Veldhuis M. Adaptieve leersystemen en de didactische besluitvorming van basisschoolleerkrachten bij rekenen-wiskunde. TOPS. Published online April 4, 2024. doi:10.54657/TOPS.13844