Inzendingen

Dien een nieuw artikel in of Bekijk uw inzendingen die in behandeling zijn.
Nog geen gebruiker? Registreer u om een bijdrage te kunnen indienen.

TOPS artikelen met een vrij thema

De redactie van TOPS kan jaarlijks doorgaand een beperkt aantal artikelen plaatsen over praktijkgericht onderwijsonderzoek naar een thema naar keuze, die buiten onze themanummers om worden gepubliceerd. We nodigen auteurs van harte uit om hun manuscript in te dienen – zie hiervoor ook de richtlijnen voor auteurs.

Dien een artikel in met een vrij thema.

TOPS themanummers 2022-2024

TOPS publiceert jaarlijks drie themanummers. Elk themanummer bestaat uit een voorwoord gevolgd door vier artikelen die ingaan op een specifiek thema. Op basis van een inventarisatie onder onderwijsprofessionals heeft de redactie van TOPS een selectie gemaakt van thema’s die komend jaar aan bod zullen komen. Lees hieronder de thema’s voor 2023-2024 en de procedure voor het indienen van artikels.

1. Digitalisering van het onderwijs
2. Onderzoekend vermogen van leraren en andere onderwijsprofessionals
3. Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs / diversiteit en inclusie

Digitalisering van het onderwijs

We verwelkomen bijdragen waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar de diverse manieren waarop digitalisering op dit moment een rol speelt in ons onderwijs. Hierbij denken we aan de evaluatie van blended-learning en/of hybride onderwijs, de manier waarop digitalisering bij kan dragen aan gepersonaliseerd leren en differentiëren in het onderwijs, het verduurzamen van nieuwe inzichten in de periode van afstandsonderwijs tijdens de schoolsluitingen, of evaluaties van digitale leermiddelen.

Indienen en procedure
Deadline bijdragen: 1 november 2022
Beoordeling: november-december 2022
Herziening artikels: december-juni 2023
Publicatie themanummer: vanaf juni 2023

Dien een nieuwe bijdrage in voor de sectie Digitalisering van het onderwijs.

Onderzoekend vermogen van onderwijsprofessionals

In dit themanummer zijn we op zoek naar studies waarin verslag wordt gedaan van initiatieven die tot doel hebben leraren of andere onderwijsprofessionals (zoals onderwijsassistenten, staf, schoolleiders, onderzoekers of bestuurders) te ondersteunen in hun onderzoekend vermogen. Wij denken aan bijdragen die ingaan op zogenoemd ‘research-informed’ werken in de onderwijspraktijk, samen onderzoekend werken, of bijdragen waarin het eigen onderwijs en/of professioneel handelen het onderzoeksobject is. We zijn niet alleen geïnteresseerd in good-practices, maar we zijn ook nieuwsgierig naar belemmerende factoren en uitdagingen.

Indienen en procedure
Deadline bijdragen: 1 april 2023Beoordeling: april-mei 2023Herziening artikels: mei-oktober 2023Publicatie themanummer: vanaf oktober 2023

Dien een nieuwe bijdrage in voor de sectie Onderzoekend vermogen van onderwijsprofessionals.

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

In dit themanummer verwelkomen we bijdragen waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar oorzaken, oplossingen, denkrichtingen, en interventies gericht op het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs. In het bijzonder denken we hier aan culturele en sociaaleconomische diversiteit en inclusie in relatie tot kansen(on)gelijkheid bijvoorbeeld bij overgangen in school- en studieloopbanen. Bijdragen kunnen betrekking hebben op individueel, klas- en schoolniveau.

Indienen en procedure
Deadline bijdragen: 1 november 2023
Beoordeling: november 2023 - januari 2024
Herziening artikels: januari-april 2024
Publicatie themanummer: vanaf april 2024

Dien een nieuwe bijdrage in voor de sectie Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Peerreview-procedure

Na publicatie van de call voor elk themanummer (drie keer per jaar) kunnen manuscripten via deze site worden ingediend. Eerst bepalen we of manuscripten ontvankelijk zijn door de punten uit de checklist voor het voorbereiden van een inzending na te gaan. Uit de ontvankelijk geachte manuscripten maken we een voorselectie van ingediende artikelen die we vervolgens doorsturen voor een peerreview. Wij vragen twee reviewers (uit de redactie en/of netwerk van onderwijsprofessionals en onderzoekers) om elk manuscript te beoordelen aan de hand van een beoordelingsrubric (zie dit document); dit geldt ook voor de manuscripten die los van een themanummer zijn ingediend. De uitslag van de peerreview varieert van:

  • afwijzen, niet geschikt als artikel in TOPS,
  • zeker interessant voor TOPS maar behoeft nog wat wijzigingen,
  • accepteren met kleine wijzigingen
  • accepteren in huidige vorm.

Kwaliteit van het praktijkgericht onderwijsonderzoek waarover wordt gerapporteerd en het verwachte belang voor de onderwijspraktijk staan in deze besluitvorming voorop.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

Hierbij bevestig ik dat het praktijkgericht onderwijsonderzoek dat in het artikel wordt gerapporteerd voldoet aan de ethische richtlijnen, inclusief naleving van de wettelijke vereisten met betrekking tot de verzameling, verwerking en opslag van onderzoeksgegevens (zie hiervoor de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit).

De bijdrage voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in richtlijnen voor auteurs.

De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift.

Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-document.

Indien beschikbaar, worden DOI's aan de referenties toegevoegd.

De tekst is enkelzijdig gespatieerd en heeft een 12-punts lettertype.

 

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.