De Docent als Schakel: Helpende en Belemmerende Docentovertuigingen bij Blended Onderwijs

Auteurs

DOI:

https://doi.org/10.54657/TOPS.13369

Samenvatting

Blended onderwijs is een speerpunt in het (hoger) onderwijs om activerend, studentgericht onderwijs te bieden en daarmee motivatie, betrokkenheid en leerprestaties te verhogen. Onderzoek toont de meerwaarde en effectiviteit van een goed doordachte blend aan. De docent is hierbij aan zet. Dit onderzoek richt zich daarom op de docent als schakel, met als doel inzicht te krijgen in docentovertuigingen over de kansen en uitdagingen bij het ontwerpen en uitvoeren van blended onderwijs. Docentovertuigingen definiëren we als mentale constructen van docenten rondom blended onderwijs: houding, perspectieven, aannames, kennis, professionele identiteit, ervaringen en kennis. In deze praktijkstudie hebben we vijftien semigestructureerde interviews gehouden met docenten bij een technische academie in een Nederlandse hogeschool. De resultaten tonen vooral helpende overtuigingen rondom blended onderwijs. Docenten zien de noodzaak en meerwaarde voor studenten om  gevarieerder en meer plaats- en tijdsonafhankelijk te leren. Bovendien ervaren ze ondersteuning vanuit collega’s en de organisatie. Er kwamen ook enkele belemmerende overtuigingen naar voren, met name rondom studentmotivatie voor asynchrone leeractiviteiten en het missen van een overzicht over alle mogelijke leeractiviteiten om een passende mix aan te bieden. Daarbij vragen ze kennisdeling en willen ze graag van elkaar leren. De bevindingen en aanbevelingen bieden inzicht in de kansen die er liggen om blended onderwijs nog meer weloverwogen en doordacht te kunnen opzetten en uitvoeren. Praktische implicaties en ideeën voor vervolgonderzoek worden besproken.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Gepubliceerd

2023-09-01

Nummer

Sectie

Digitalisering van het onderwijs

Citeerhulp

De Docent als Schakel: Helpende en Belemmerende Docentovertuigingen bij Blended Onderwijs . (2023). Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies . https://doi.org/10.54657/TOPS.13369