Betekenisvolle interactie in breakoutrooms bevorderen om online integratie onder deeltijdstudenten te versterken

Auteurs

  • Janneke Louwerse Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam
  • Dimitri Sprokkereef Business College Zadkine
  • Jeroen S. Rozendaal Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

DOI:

https://doi.org/10.54657/TOPS.13409

Trefwoorden:

GIPS-principes, samenwerkend leren, betekenisvolle interactie, onderwijstechnologie, sociale integratie, online onderwijs, transactional distance

Samenvatting

Formele sociale integratie (FSI) draagt bij aan studiesucces van studenten. Het vraagstuk hoe FSI bevorderd kan worden in blended onderwijs blijft ook na de coronapandemie relevant, gezien de flexibiliseringsbehoefte in het onderwijs. In dit onderzoek ligt de focus op het bevorderen van betekenisvolle interactie tussen studenten van de flexibele deeltijdlerarenopleiding Talen van Hogeschool Rotterdam. We zien betekenisvolle interactie als een kortetermijnuitkomst, haalbaar binnen één of enkele lessen, die op langere termijn bijdraagt aan FSI. Onze context was de cursus ‘Talenonderwijs en Digitale Didactiek’ waarin studenten in leerteams samenwerkten en elkaar adviseerden voor de eigen lespraktijk in online breakoutrooms. Interventies omvatten een betekenisvolle opdracht, roulerende rollen en ‘scripts’ en waren gericht op het uitlokken van GIPS-basisprincipes van samenwerkend leren. Interventies werden in twee iteraties aangescherpt op basis van inzichten uit observaties van studentgedrag in breakoutrooms en een online vragenlijst.  Onze resultaten leidden tot reflectie ten aanzien van deze interventies. De relevantie van de opdracht werd door studenten onderschreven, maar studenten dienen zich beter te verdiepen in de hulpvraag van degene die zij adviseren. Rollen moeten complementair zijn, elkaar niet overlappen en helder worden omschreven om functioneel te zijn. Een gezamenlijke referentie voor evaluatie van de waarde van adviezen versterkt betekenisvolle interactie. Scripts ondersteunen hierbij, maar vragen extra denkkracht van studenten; ‘overscripting’ ligt op de loer. Het loont om met studenten een script in te oefenen, maar herhaling van éénzelfde samenwerkingsvorm kan leiden tot demotivatie. Een rondgang van de docent langs de breakoutrooms lijkt betekenisvolle interactie te vergroten.

Downloads

Download data is not yet available.

Biografieën auteurs

Janneke Louwerse, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

Dimitri Sprokkereef, Business College Zadkine

Business College Zadkine

Jeroen S. Rozendaal, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

Gepubliceerd

2024-01-03

Citeerhulp

Louwerse, J., Sprokkereef, D., & Rozendaal, J. S. (2024). Betekenisvolle interactie in breakoutrooms bevorderen om online integratie onder deeltijdstudenten te versterken. Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies. https://doi.org/10.54657/TOPS.13409

Nummer

Sectie

Digitalisering van het onderwijs