De bijdrage van academisch opgeleide leerkrachten aan een onderzoekscultuur in basisscholen

Auteurs

  • Louise Verhoef Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
  • Monique Volman Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
  • Lisa Gaikhorst Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam

DOI:

https://doi.org/10.54657/TOPS.13779

Trefwoorden:

onderzoeksmatig werken, academisch opgeleide leerkrachten, onderzoekscultuur, professionele ontwikkeling leraren

Samenvatting

Een onderzoekscultuur in scholen, waarin leraren gezamenlijk onderzoeksmatig werken, is belangrijk voor het verbeteren van onderwijskwaliteit. Dat was één van de redenen voor het ontstaan van academische opleidingen voor leerkrachten. Er is echter weinig bekend over de rol die academisch opgeleide leerkrachten inmiddels spelen in basisscholen. Dit casestudy onderzoek laat zien hoe vijf academische basisschoolleerkrachten bijdragen aan de onderzoekscultuur op hun school en welke factoren hun rol hierin stimuleren of belemmeren. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen met vijf leerkrachten en hun schoolleiders (N=10). Aanvullend zijn analyses van schoolbeleidsdocumenten en observaties van teamvergaderingen uitgevoerd. De resultaten laten zien dat deze academische leerkrachten op een drietal manieren bijdragen aan de onderzoekscultuur in hun school, namelijk door bestaande kennis met collega’s te delen, aan te zetten tot (gezamenlijke) kritische reflectie op het schoolbeleid en vernieuwingen vanuit een onderzoekende houding te initiëren. Zelfvertrouwen in het eigen vermogen om samen te werken op het gebied van onderzoeksmatig werken, en een formele onderzoeksrol binnen de school zijn volgens academisch opgeleide leerkrachten belangrijke factoren die hun bijdrage aan de onderzoekscultuur bevorderen. 

Downloads

Download data is not yet available.

Gepubliceerd

2024-02-09

Nummer

Sectie

Onderzoekend vermogen van onderwijsprofessionals

Citeerhulp

De bijdrage van academisch opgeleide leerkrachten aan een onderzoekscultuur in basisscholen. (2024). Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies . https://doi.org/10.54657/TOPS.13779