Samen onderzoekend werken in een consortium van onderwijs- en onderzoeksprofessionals

Auteurs

DOI:

https://doi.org/10.54657/TOPS.13959

Trefwoorden:

praktijkgericht onderwijsonderzoek, participatief actieonderzoek, samen onderzoekend werken, research practice partnership

Samenvatting

Het consortium Tools voor Teamleren, bestaande uit masteropgeleide teacher leaders in het mbo en onderwijsonderzoekers van daarbuiten, heeft zich sinds 2014 gebogen over de versterking van de rol van de masteropgeleiden. Het consortium beschouwde zich daartoe als een Research Practice Partnership (RPP), en wilde daarmee zowel werken aan oplossingen voor praktijkvraagstukken als bijdragen aan de stand van de wetenschappelijke kennis.

Dit artikel beschrijft hoe dit consortium de onderzoekende samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksprofessionals in 2019-2022 (een door NRO gesubsidieerde projectperiode) heeft vormgegeven en wat het in de loop der jaren daaruit heeft geleerd. Kwalitatief vragenlijstonderzoek aangevuld met reflectieve gesprekken binnen het consortium leverde inzichten op over hoe consortiumleden het proces van collectief leren binnen een RPP kunnen versterken. Hierbij heeft het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek als vliegwiel gewerkt voor zowel het werken aan praktijkvraagstukken in de scholen, als het ontwikkelen van breder bruikbare en relevante inzichten voor praktijk en wetenschap.

Downloads

Download data is not yet available.

Biografieën auteurs

  • Niek van den Berg, Aeres Hogeschool Wageningen

    Niek van den Berg is lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers bij Aeres Hogeschool Wageningen. Ze onderzoekt inter- en intrapersoonlijke samenwerkingen tussen de rollen van opleiders en onderzoekers. Vanuit Strix Aluco is ze onder meer kennismakelaar bij de Kennisrotonde van het NRO en lid van de beoordelingscommissie van RIF MBO.

  • Christa Teurlings, TOiP

    Christa Teurlings is zelfstandig onderzoeker bij TOiP. Zij is betrokken bij onderzoek naar (collectief) leren en praktijkgericht onderzoek ten behoeve van onderwijskwaliteitsverbetering, en is als Kennismakelaar werkzaam voor de Kennisrotonde van het NRO

  • Jeroen S. Rozendaal, Hogeschool Rotterdam

    Jeroen S. Rozendaal is lector Samen Onderzoekend Werken bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. Hij onderzoekt hoe leraren in samenwerking met andere onderwijs- en onderzoeksprofessionals kunnen werken aan zowel onderwijskwaliteitsverbetering als kenniscreatie. Daarnaast is hij kennismakelaar bij de Kennisrotonde van het NRO.

Gepubliceerd

2024-01-10

Nummer

Sectie

Onderzoekend vermogen van onderwijsprofessionals

Citeerhulp

Samen onderzoekend werken in een consortium van onderwijs- en onderzoeksprofessionals. (2024). Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies . https://doi.org/10.54657/TOPS.13959