Onderzoek in het mbo: De bijdrage van de practoraten

Een exploratief onderzoek naar de ontwikkeling van practoraten in het mbo

Auteurs

 • Marc van der Meer Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Tilburg Law School
 • Henk Ritzen Stichting Ieder MBO een practoraat
 • Jorick Scheerens Landelijk coördinator Practoraten
 • Ronald Stevens Voorzitter kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder MBO een Practoraat’

DOI:

https://doi.org/10.54657/TOPS.14391

Samenvatting

Tien jaar na de oprichting van het eerste practoraat in Amsterdam, schetsen we in dit artikel een beeld van de stand van zaken van onderzoek in het mbo. De tekst is gebaseerd op drie verkenningen die zijn geïnitieerd vanuit de MBO Raad met steun van de Stichting Practoraten. De eerste verkenning onder bestuurders van mbo-instellingen laat zien dat onderzoek in het mbo bij steeds meer instellingen een vaste voet aan de grond krijgt. Grote uitdaging is de kennisverspreiding binnen de school. De tweede vragenlijst onder een 20-tal practoren laat zien dat evidence-informed werken steeds meer invulling krijgt. De vele initiatieven versterken de zichtbaarheid en kwaliteit van het mbo. De derde verkenning onder lectoren laat zien dat onderzoek in het mbo een proces is van lange adem, maar zeer kansrijk als nieuwe verbindingen worden gelegd. Nadere prioritering is nodig om de slag te maken naar nieuwe niveaus van volwassenheid in het onderzoek in het mbo.

Downloads

Download data is not yet available.

Biografieën auteurs

 • Marc van der Meer, Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Tilburg Law School

  Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Tilburg Law School, onafhankelijk adviseur mbo-sector en lid van de kwaliteitscommissie van de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’.

 • Henk Ritzen, Stichting Ieder MBO een practoraat

  Emeritus lector middelbaar beroepsonderwijs bij Saxion, partner R&I advies en lid van de kwaliteitscommissie van de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’

 • Jorick Scheerens, Landelijk coördinator Practoraten

  Landelijk coördinator pratoraten en vertegenwooridger van de Stichting Ieder MBO een practoraat. 

 • Ronald Stevens, Voorzitter kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder MBO een Practoraat’

  Voorzitter auditcommissies publieke sector, verbonden aan Zijlstra Center Vrije Universiteit en voorzitter kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder MBO een Practoraat’.

   

Gepubliceerd

2023-11-27

Nummer

Sectie

Onderzoekend vermogen van onderwijsprofessionals

Citeerhulp

Onderzoek in het mbo: De bijdrage van de practoraten : Een exploratief onderzoek naar de ontwikkeling van practoraten in het mbo. (2023). Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies . https://doi.org/10.54657/TOPS.14391