Over dit tijschrift

TOPS is een digitale uitgave voor en over praktijkgericht onderwijsonderzoek in Nederland. Het tijdschrift biedt onderwijsonderzoekers, studenten en professionals die actief zijn in alle sectoren van het onderwijs een platform om hun onderzoek open-access te publiceren.

De deadline voor bijdragen voor het themanummer Digitalisering van het onderwijs ​is verlengd tot 30 november.